DB Marina

Ett kluster under ständig utveckling

Vårt utbud omfattar tjänster och produkter för de som rör sej med båt på Skärgårdshavet, är fast bosatta, deltidsboende eller gäster i skärgården. Vårt mål är att erbjuda ett så brett serviceutbud som möjligt samt att kontinuerligt utveckla vår verksamhet.

Tack vare att vi äger hela norra delen av Valsverksholmen (inkl. 30 000m2 verksamhetsutrymmen) har vi goda förutsättningar att skapa nya serviceformer samt utvidga och utveckla redan existerande tillsammans med ortens invånare och företag. Krafterna bakom företaget har en bred erfarenhet från affärsvärlden och de känner också till vilken typ av service båtägare vill ha.

Vårt utbud omfattar för tillfället följande:
  • Vinterförvaring i uppvärmda eller kalla hallar 
  • Säsongsunderhåll och -reparationer samt större renoveringar 
  • Snickeriarbeten (reparation av träbåtar och trädelar)
  • Reparation om förnyelse av segel och textiler 
  • Uthyrning av säsongsplatser
  • Gästhamnsverksamhet

Områdets historia i korthet

Dalsbruk (finska Taalintehdas) med sina cirka 1 700 invånare är en av de största tätorterna i Kimitoöns kommun. Den första Masugnen byggdes år 1686 i Dalsbruk och fram till år 2012 hade byn en egen järnfabrik. Det är framförallt industrialiseringen och järnverket som har påverkat Dalsbruks utformning. 
 
Museiverket har utsett Dalsbruks historiska industriområde till en nationellt signifikant kulturmiljö. En del av brukets gamla byggnader har restaurerats i början av 2000-talet. 
 
De äldsta bostadshusen i Dalsbruk är byggda på 1700-talet. Kännetecknande för de gamla bruksbyggnader är att de delvis eller helt är byggda av slaggsten. 
 
Dalsbruk har valts till årets by i Egentliga Finland år 2016, och orten är också känd sen 30 år för evenemanget Baltic Jazz. Lä mera: dalsbruk.fi

DB Marina tjänster