Vinterförvaring för båtar
Ange undertext här

Vinterförvaring för segelbåtar och motorbåtar

Nu är det dags att fundera på vinterförvaring för båten!Varvet DB Marina i Dalsbruk erbjuder 15.000m2 kallt- och 5.000m2 varmt förvaringsutrymme för olika typers båtar. Med hjälp av våra traverser är förflyttningar av båtar på upp till 20ton inget problem. Vi erbjuder också 10.000m2 uteförvaringsutrymme för den som själv önskar täcka in och sköta sin båt.

Under vintern utför vi professionell service och på våren kan du inleda den nya båtsäsongen med en välskött båt. Större eller mindre renoveringsprojekt utför vi också utan bekymmer. Hos oss får ni bland annat motorn förnyad eller seglen och presenningarna reparerade. Om båtbottnet är i behov av epoxybehandling eller vanlig bottenmålning har vi lösningen till det. Med hjälp av professionell besättning kan vi också flytta båten till varvet inför vintern.

Blev du intresserad, ta kontakt infoweb@dbmarina.fi eller +358 207 639 610!

Förvaring av öppna båtar

Vi har också utmärka utrymmen för öppna båtar. Prissättningsmodellen nedan utgår från Buster-båtar, men kan likväl enligt storleksklass tillämpas på övriga öppna båtar.Riktgivade priser för öppna båtar


Längd Bredd Pris

R          4,15       1,7      600 €

M        4,80    1,85      650 €

L          5,13    1,99      700 €

X        5,25    2,01      750 €

XL      5,94     2,17      850 €

XXL   6,29     2,17      900 €

Magnum 6,9 2,42    1 100 €

Det är också möjligt att själv hämta båten på egen trailer och i detta fall kan man räkna bort 150€ från priset. Alternativt kan vi också, inom en sträcka på 50km från Dalsbruk, söka båten.

(Priset inkluderar vinterförvaring i kall hall, lyft och sjösättning, botten- och skrovtvätt, glykolkörning och löstagning av ackukablarna)