Presmeddelanden

DB Marina bygger en ny småbåtshamn i Dalsbruk 

2019-2024


Ny småbåtshamn öppnar den 1 juni i Dalsbruk

Regionförvaltningsverket har beviljat DB Marina miljötillstånd för en ny småbåtshamn i Dalsbruk. Det handlar om en investering på totalt 1+1 miljoner euro.

DB Marina öppnar den 1 juni de 50 första platserna i Dalsbruk.. Utbyggnaden av hamnen sker stegvis under de kommande åren med målsättningen att kunna erbjuda 150-200 platser beroende på båtarnas storlek.

"Vi har länge planerat hamnprojektet tillsammans med Kimitoöns kommun och nu kan vi äntligen påbörja byggandet. Jag är väldigt glad över att kommunen har kommit mycketlångt med planeringen av den 180m långa vågdämparen samt förnyandet och förbättringen av bryggorna och kajen. Investeringarna på totalt 2 miljoner euro kompletterar varandra och inbringar synergier som båtfolket redan inkommande sommar kommer att kunna dra nytta av", konstaterar DB Marinas styrelseordförande Sam Forsbom.

Skyddad småbåtshamn med fullservice - Marinetek garanterar kvaliteten

Den ledande finländska bryggleverantören Marinetek garanterar god kvalitet på bryggorna i den nya småbåtshamnen. Alla platser kommer att förses med elektricitet och dricksvatten samt träskvatten som kan användas för båttvätt. Platsernas storlek kommer att vara från 6-7 meter långa lätta bommar till 8-15 meter gångbara sidobommar. Tack vare att bommarnas placering är flexibel kan man i hamnen anpassa platserna för allt från 5 meters öppna båtar till över 60 fot långa jakter.

DB Marinas hamn kommer att skyddas av en 100 meter lång vågdämpare som Marinetek tillverkar i DB Marinas utrymmen i Dalsbruk. De övriga bryggpontonerna tillverkas i Marineteks fabrik i Vanda. Installationen av pontonerna sköts av Marineteks långvariga och lokala samarbetspartner Dalsbruks Byggtjänst ("Byggis"). Också Byggis verkar på DB Marinas område i Dalsbruk. Projektet skapar därmed arbetsplatser för lokala företag och då verksamheten utvecklas även för DB Marina.

1 miljon för utvecklingen av Dalsbruks gästhamn

Under de kommande åren kommer också Dalsbruks gästhamn att utvecklas. Målsättningen är att arbetet i gästhamnen också påbörjas under år 2020. För att skydda gästhamnen kommer en ungefär 180 meter lång vågdämpare att byggas. Tillsammans kommer kommunens och DB Marinas vågdämpare att skydda Dalsbruks hamn för alla vindar. Utvecklingen av gästhamnen har ett godkänt miljötillstånd.

Problemfritt och tryggt båtliv

DB Marinas servicekoncept erbjuder kunderna ett problemfritt och tryggt båtliv året om, allt detta i hjärtat av Skärgårdshavet. Båtägaren får alla tjänster från ett och samma ställe - bryggplats på sommaren, service, reparation och restaurering samt förvaring på vintern. DB Marina har fäst stor uppmärksamhet vid säkerheten - hamnen skyddas för alla vindar av en stadig vågdämpare och hela området utrustas med kameraövervakning, staket och låsta portar. För alla båtplatser har det reserverats tillräckligt med parkeringsplatser för bilarna på det övervakade området. Det finns även tillgång till bastu, dusch och förvaringsutrymme.

Alla dessa tjänster kan erbjudas som anpassbara servicepaket till ett fast månadspris.. DB Marina tror starkt på att utvecklingen av Skärgårdshavets gästhamnar och förändringen av båtkulturen kommer att flytta tyngdpunkten i riktning mot ett heltäckande tjänsteutbud och en ökande turism i Skärgårdshavet. Dalsbruk och DB Marina svarar på kundernas önskemål!

Miljövänlighet som ledstjärna

I den nya hamnen kommer återvinning och övriga miljöaspekter, exempelvis septictömning, att beaktas och hamnen kommer att bli en av Håll Skärgården Ren accepterad Sälle-hamn.

Målsättningen är att hamnens elproduktion ska ske med solpaneler. Dessutom kommer vi att erbjuda laddningsplatser för elbilar och -båtar.

Renat dricksvatten kommer inte att användas för båttvätt, utan miljövänligt, används vatten från en närliggande insjö istället.

Dalsbruk - industriromantik i bruksmiljö med goda förbindelser

Dalsbruk är en livlig sommarby som erbjuder en perfekt bas för båtägare. I Dalsbruk finns matbutiker, apotek, bensinstation, post och Matkahuolto samt Alko som betjänar året om. Till Dalsbruk kommer man lätt med bil under en timme från Åbo och ett par timmar från huvudstadsregionen. Det är lätt att komma med båt till Dalsbruk och man kan vid behov dagligen ta buss till Åbo, Salo eller huvudstadsregionen.

Dalsbruk har en levande brukshistoria som lever vidare ännu idag. I den vackra och omväxlande naturen kring Dalsbruk finns ypperliga möjligheter till friluftsliv med skogsvandringar, cykel-, kanot- och båtuthyrning, m.m. Under sommarhalvåret livas byn upp av ett flertal olika evenemang, med allt från Baltic Jazz till Festival Norpas och September Open.


DB Marina utvecklar i Dalsbruk ett kluster för båtägare och skärgårdsbor, både fast bosatta och deltidsboende. Under de senaste två åren har DB Marina vuxit med mer än 20 % per år och framtidsutsikterna är positiva.

DB Marinas affärsverksamhet handlar om vinterförvaring av båtar, servicetjänster för båtfolket samt vidareutveckling av området.

I klustret fungerar redan ett tiotal företag, som erbjuder ett brett utbud av tjänster; D-marin erbjuder omfattande reparations- och servicetjänster till båtägare, DB Trämet renoverar och reparerar träbåtar samt tillverkar måttbeställda dörrar, fönster och möbler och Dalsbruks Byggtjänst - Byggis är ett dynamiskt byggföretag med 25 års erfarenhet av skärgårdsbyggande och framförallt Marineteks betongpontonbryggor.


DB Marina och Marinetek har slutit ett samarbetsavtal rörande tillverkning av bryggelement i Dalsbruk

Marinetek är känd för sina hållbara bryggor och är marknadsledare inom sin bransch i Finland. Också internationellt är bolaget välkänt som en leverantör av marinor av världsklass. Marinetek erbjuder sina kunder sakkunskap och ett komplett paket bestående av planering, tillverkning, installation och underhåll. Modernisering av gamla marinor ingår också. Marinetek har referenser och verksamhet i 50 länder samt tillverkning på olika håll i världen. Marinetek har levererat mer än 2000 projekt globalt. I Finland betjänas privatkunder av 15 Marinetekåterförsäljare, som alla är professionella bryggbyggare.

DB Marina utvecklar i Dalsbruk ett kluster för båtägare och skärgårdsbor, både fast bosatta och deltidsboende. Under de senaste två åren har DB Marina vuxit med mer än 20 % per år och framtidsutsikterna är positiva. I klustret fungerar redan ett tiotal företag, som erbjuder ett brett utbud av tjänster; Dalsbruks Byggtjänst - Byggis är ett dynamiskt byggföretag med 25 års erfarenhet av skärgårdsbyggande och framförallt Marineteks betongpontonbryggor, D-Marin erbjuder omfattande reparations- och servicetjänster till båtägare, DB Trämet renoverar och reparerar träbåtar samt tillverkar måttbeställda dörrar, fönster och möbler.

Marineteks tillverkning i Dalsbruk kompletterar mycket väl de andra företagen i klustret. Dalsbruks Byggtjänst är ju en av de största återförsäljarna av Marineteks bryggor i Finland.

"Samarbetet med DB Marinas båtkluster ger oss lämpliga produktionsutrymmen nära våra kunder och västra Finlands marknadsområde. Samtidigt ger det oss bättre produktionsflexibilitet då vi får en produktionsenhet till förutom den i Vanda", säger Ville Leisti, VD för Marinetek Finland Oy.

Det första skedet i Dalsbruk omfattar tillverkning av stora vågbrytarpontoner samt därtill hörande produktions- och logistikarrangemang. Vi söker nu fyra personer för tidsbundet arbetsförhållande för att sätta igång produktionen i augusti.

Avsikten är att företagen i klustret utvidgar samarbetet och söker nya verksamhetsformer som utjämnar säsongsvariationerna.

"Samarbetet med Marinetek erbjuder intressanta möjligheter att ytterligare utveckla vårt kluster. Det innebär också efterlängtade arbetsplatser i Dalsbruk. Vi är övertygade om att utvidgningen av verksamheterna i Dalsbruk kommer att locka även andra företag till orten och därigenom trygga livskraften", säger Sam Forsbom, Ab DB Marina Oy:s styrelseordförande.

Tilläggsinformation ger:

Ville Leisti, Marinetek Finland Oy, VD 

Sam Forsbom, Ab DB Marina Oy, styrelseordförande

Trämet blir en del av DB Marinas båtkluster - Trämet har ingått ett samarbetsavtal med DB Marinas båtkluster och fortsätter med det nya namnet DB Trämet

Det är två passionerade båtsnickare som glatt hälsar dej välkommen då du besöker Trämet i Dalsbruk. Trämet har ett brett serviceutbud som består av bland annat tillverkning av skräddarsydda möbler samt renovering och restaurering av träbåtar.

Samarbetet med DB Marina fick sin början då Trämet i början av året sökte nya verksamhetsutrymmen. Under de inledande diskussionerna fann företagen en hel del synergier i sina verksamheter och konstaterade snabbt att ett samarbete kan medför mycket mer för båda parterna. DB Marina har en stor kundkrets som behöver allt från renovering av träbåtar till förnyande och reparation av inredningar, Trämet kan i sin tur erbjuda professionella snickeriarbeten.

"Trämet är ett ypperligt tillägg till DB Marinas båtkluster. Jag är säker på att våra kunder är nöjda då vår kapacitet gällande professionellt utförda snickeriarbeten ökar. Killarna kan utföra allt från restaurering av träbåtar till förnyande av inredning" berättar DB Marinas styrelseordförande Sam Forsbom.

Under sommaren flyttar Trämet in i DB Marinas utrymmen i Dalsbruk. Samarbetet har officiellt inletts den 1.6.2019. Målsättningen är att utöka kapaciteten gällande trärelaterade arbeten i båtar samt öka antalet träbåtar på DB Marinas område.

"Tack vare samarbetet med DB Marinas båtkluster får vi mer ändamålsenliga utrymmen, men dessutom underlättar det marknadsföring och försäljning av våra tjänster samt ger bättre förutsättningar för utveckling av vår verksamhet" berättar Mathias Nykänen och Daniel Sundström på Trämet.

Mer information ges av:

Sam Forsbom, DB Marina, Styrelseordörande, 0400 700 737

Mathias Nykänen Trämet Oy, Styrelseordförande 040 8355352

Verksamheten i Dalsbruk utvecklas ytterligare och Dalwires hallar får nytt liv

DB Marina och Dalwire har den 15.11.2018 ingått ett avtal om köp av 17 000 m2 utrymme och rekrytering av Dalwires två anställda.

"Vi är väldigt glada att DB Marina kan sysselsättä två ortsbor. Vi glädjer oss också över att arbetet med underhåll av hallarna inte går till spillo, utan att hallarna nu istället direkt kan utnyttjas. Den oklara situationen har med andra ord fått en lösning" berättar Arto Mustonen, Dalwires långtida VD.

DB Marina äger nu hela den norra delen av Valsverksholmen. Detta möjliggör fortsatt utveckling av nya tjänser samt utvidgning av de redan exicterande, exempelvis mera kapacitet för vinter- och sommarplatser för båtar. Samtidigt kan också D-marins service- och reparationsverksamhet utökas.

"I DB Marina finns omfattande erfarenhet och kunskap om såväl utveckling av tjänster som båtfolkets behov. Samarbetspartnern D-marin har verkat på området i över 30 år. Också framöver koncentrerar sej D-marin på reparation, restaurering och underhåll av båtar. Som ett bevis på välutfört arbete blev D-marin hösten 2017 Nautor's Swan Authorized Service Centre", säger Sam Forsbom, styrelseordförande för Oy DB Marina Ab.

I samband med köpet av Dalwires hallar ingick DB Marina och Dalsbruks Fabrik ett avtal enligt vilket DB Marina sålde två hallar (ca 5 800 m2) till Dalsbruks Fabrik och köpte ca 20 000 m2 tomtmark av Dalsbruks Fabrik.

Dalsbruks Fabrik fick genom affären ett sammanhängande utrymme som gränsar till hamnen.

"Tryggandet och utvecklandet av hamnverksamheten är en viktig del av Dalsbruks Fabriks verksamhet. Affären med DB Marina klargör ägarstrukturen samt förbättrar de funktionella förutsättningarna för en systematisk och rationell utveckling", säger Göran Eriksson VD för Dalsbruks Fabrik Ab.

Sedan våren 2017 har utvecklingen på Valsverksudden varit positiv. Byggnader har reparerats, gamla produktionsmaskiner har rivits och förutsättningar för ny verksamhet skapats. Verksamheten för både DB Marina och Dalsbruks Fabrik har utvecklats gynnsamt och denna utvecklingen gagnar hela orten.


Presmeddelande 28.4.2017

Det gamla stålgjuteriet i Dalsbruk blir servicecenter för båtfolk och skärgårdsbor

I åtta år har det varit oklart vad som ska hända med det industriverksamheten på Valsverksholmen i Dalsbruk på Kimitoön. Nu har det oklara läget fått en lösning i och med att norra delen av Valverksholmen och byggnaderna där, med bl.a. det gamla stålgjuteriet, har flyttat över i Oy DB Marina Ab:s ägo från och med 28.04.2017.

Företaget planerar att skapa ett nytt servicecenter för fritidsbåtar på platsen. DB Marina är ett nygrundat företag men företagets huvudägare - Roger Othman, Sam Forsbom, Johan von Knorring samt D-Marin Oy Ab - är bekanta sen tidigare för ortsborna.

Krafterna bakom företaget har en bred erfarenhet från affärsvärlden och de känner också till vilken typ av service båtfolket vill ha. D-Marin har i över 30 års tid varit ett uppskattat företag bland båtägare och kommer också i fortsättningen att koncentrera sig på att serva och reparera båtar.

DB Marina kommer att utveckla service för båtfolk, ortsbor och andra som rör sig i skärgården. Eftersom företaget äger hela norra sidan av Valsverksholmen ger det goda möjligheter att skapa nya serviceformer och också utvidga de nuvarande serviceformerna, såsom vinterförvaring och reparation av båtar.

"Det har varit en lång väntan, men nu kan vi äntligen komma igång med att utveckla servicen långsiktigt", säger Roger Othman som är vd för D-Marin Oy Ab.

Företaget kommer att bygga ett servicecenter där alla som rör sig i skärgården ska hitta den service de behöver.

"Alla krafterna inom bolaget har ett nära förhållande till Dalsbruk och hela Skärgårdshavet, eftersom vi bor här största delen av året. För oss är det en hjärtesak att utveckla området och vi är redo att investera här. Vi vill göra Dalsbruk till det ledande servicecentret i Skärgårdshavet", säger styrelseordförande Sam Forsbom.

Dalsbruk har valts till årets by i Egentliga Finland, och orten är också känd sen 30 år för evenemanget Baltic Jazz. DB Marinas mål är att få mera efterfrågan till Dalsbruk och därigenom skapa nya jobb för ortsborna.

Mera information:

Styrelseordförande Sam Forsbom, Oy DB Marina AB, tfn 0400 700 737, sam.forsbom@dbmarina.fi eller VD Roger Othman, D-Marin Oy Ab:n tfn 0400 530 277.


Hallar

Gästhamn

Service och reparation

Tässä tekstisi alkaa. Voit klikata tästä ja alkaa kirjoittamaan. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium totam rem aperiam eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi.

Ea commodi consequatur quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla.

Vinterförvaring