Dalsbruks gästhamn får ett ansiktslyft inför sommaren 20211

 Tack till alla besökare under sommaren 2020!

Redan under hösten hände det en del i Dalsbruks hamn, men inför nästa sommar väntar ännu mera. Den gamla flytbryggan har ersatts med två nya helbetongpontonbryggor från Marinetek. Bryggorna kommer under våren att förses med gångbara bommar, men i hamnen finns också i framtiden en del bojplatser.

Öster om Sea Point har en 120m lång vågdämparbrygga installerats. På samma brygga finns gott om platser för dagsbesökare samt en ny sugtömningsstation. Tillsammans med DB Marinas vågdämpare skyddar den hela hamnen för östliga vindar. Vågdämparpontonerna är äkta lokalproduktion, tillverkade av Marinetek i DB Marinas hallar i Dalsbruk. Några överraskningar utlovas ännu under sommaren, det lönar sej att hålla ögonen och öronen öppna.