Båtmässan

08.02.2020

Februari är redan här, det regniga och kalla vädret ger inga tecken på detta, men båtsäsongen är närmare än vi kan tänka oss.

Här på varvet lever i spännande tider. Vårt hamnprojekt har fått ett godkänt miljötillstånd och första fasen av projektet har dragit igång med full fart. Vi öppnar vår nya småbåtshamn senast 1 Juni.

Utbyggnaden av hamnen sker stegvis under de kommande åren med målsättningen att kunna erbjuda 150-200 platser beroende på båtarnas storlek. Under våren kommer vi att bygga 60m av vågdämparen och hamnen kommer i sommar att ha cirka 50 platser, beroende på platsernas storlek. Som bilaga mer information om hamnprojektet. Bryggplatsförsäljningen har redan påbörjats, platserna reserveras enligt inbetalningsordning. Vi har även några lediga platser i våra nuvarande hamnar i Lysholmen och Hasselbacken. Nu lönar det sig alltså att överväga flytt av båten till Dalsbruk och reservera plats!

Vi deltar i Vene 20 Båt-mässan 7-16.2.2020. Kom och hälsa på oss till avdelning: 7d101, vi berättar gärna mera om bryggplatserna samt om vår övriga verksamhet.

Det är dock lite kvar av vintersäsongen, så nu är det lämpligt tillfälle att tänka över vilka arbeten som borde göras på båten innan sjösättningen. Ännu finns det tid att beställa arbeten som t.ex. vaxning, bottenmålning, små reparationer och träarbeten innan varvets vårrusch. D-marin och DB Trämet förbereder gärna Er båt i sommarskick med sin yrkeskunskap.